Oprogramowanie na zamówienie

Oddajemy nasze doświadczenie, zaangażowanie i kompetencje w tworzenie Państwa biznesu. Produkujemy programy na życzenie Klienta bez względu na branżę i stopień zawiłości. Jeśli nie mają Państwo pomysłu ani koncepcji, jakie narzędzie programowe przyjdzie Państwu z pomocą, nasi profesjonaliści dostarczą pomysłów i rozwiązań.

Projekt

Bez dobrego projektu nie będzie dobrego rezultatu, dlatego ten etap naszej współpracy z Państwem jest dla nas bardzo istotny. To także etap wyznaczania kierunku działania, nazywania potrzeb, na które program ma w pełni odpowiedzieć. Dla nas to czas szczególnej uwagi na oczekiwania Klienta oraz rozpoczęcie kreowania rozwiązań.

Wytwarzanie oraz wdrożenie

Sama produkcja programu według określonych projektowo założeń potrwać może od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od stopnia złożoności produktu. W tym czasie, dzięki wielokrotnym testom często pojawiają się możliwości do-optymalizowania wielu funkcjonalności oraz wstępnych ustaleń, co też czynimy na życzenie i za zgodą Klienta. Wdrożenie programu następuje gdy wyczerpane zostaną wszelkie, nawet hipotetyczne wątpliwości programowe. Dostosowujemy produkt do Państwa urządzeń wraz z pełną opieką merytoryczną, techniczną oraz szkoleniami. Na polecenie dostarczamy również program zaimplementowany na dedykowanych przez nas urządzeniach najlepszych firm.

Serwis oraz aktualizacje

Zapewniamy Państwu także obsługę po-wdrożeniową programu. W ramach dożywotniej gwarancji rozwiązujemy niespodziewane błędy. Ponieważ często Państwa przedsiębiorstwa rozwijają się w błyskawicznym tempie oraz przechodzą przedefiniowanie potrzeb programowych, otwieramy także możliwość dokonywania zmian, serwisowania oraz aktualizowania programów według aktualnych wymogów.